Praca u nas

Jesteś instruktorem tenisa, piłki nożnej, golfa lub czujesz się mocny w innych dyscyplinach sportowych ? Nauka tenisa nie jest Ci obca? Lubisz pracować z dziećmi i młodzieżą? Czujesz się na siłach, żeby pełnić funkcję kierownika na naszych obozach? Nie zwlekaj – dołącz do dynamicznego zespołu Tenis Travel Team.

Wszystkim kandydatom oferujemy pracę w komfortowych ośrodkach oraz hotelach w sezonie letnim, jak również podczas ferii zimowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr 690 004 111.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które od Ciebie otrzymamy w celu oceny Twojej kandydatury i nawiązaniu zatrudnienia. Administratorem danych osobowych jest Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik. Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, przenoszenia swoich danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w na dole tej strony.

UWAGA! W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych prosimy o wyrażenie zgody poprzez umieszczenie stosownego oświadczenia w CV lub wiadomości e-mail o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu oceny mojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, które będą prowadzone przez Tenis Travel Obozy Tenisowe.”

Trenerzy oraz instruktorzy tenisa

Zapraszamy do współpracy wszystkich trenerów oraz instruktorów tenisa z pasją, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć na każdym poziomie zaawansowania. Oferujemy bardzo atrakcyjne wynagrodzenie oraz dogodne warunki współpracy!

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zachęcamy do wysłania swojego CV na adres: trenerzy@obozytenisowe.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie CV oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny Twojej kandydatury i nawiązania zatrudnienia.

Instruktorzy sportu, wychowawcy

Jeśli czujesz się mocny w sporcie, posiadasz stosowne kwalifikacje, lubisz pracować z dziećmi i młodzieżą skontaktuj się z nami! Poszukujemy aktywnych osób na stanowisko instruktora sportu oraz wychowawców kolonijnych. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość szybkiego awansu.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy zachęcamy do wysłania swojego CV na adres: kadra@obozytenisowe.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie CV oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny Twojej kandydatury i nawiązania zatrudnienia.

Wszystkim kandydatom oferujemy pracę w komfortowych ośrodkach oraz hotelach w sezonie letnim, jak również podczas ferii zimowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny pod nr 690 004 111.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB POSZUKUJĄYCH ZATRUDNIENIA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monia Popik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tenis Travel Obozy Tenisowe Monika Popik przy ul. Nowodworskiej 27A/ 509 03-133 Warszawa, numer NIP: 922-265-37-76, dalej: my.

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne i w następujących celach:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzamy Twoje dane w związku z oceną Twojej kandydatury i nawiązaniem zatrudnienia, tzn. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy, na Twoje żądanie,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne informacje, które od Ciebie otrzymaliśmy, zawierają więcej danych, niż wynika to z przepisów prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, lub jest potrzebne do zawarcia umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia;
  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – Twoja zgoda, jeśli Twoje CV lub inne informacje, które od Ciebie otrzymaliśmy, zawierają dane osobowe o szczególnej kategorii, m.in. informacje o stanie Twojego zdrowia, poglądach politycznych czy pochodzeniu etnicznym,

 

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia rekrutacji, a w przypadku, gdy nie jest ona aktualnie prowadzona, nie dłużej niż 1 rok od momentu wysłania CV. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy przetwarzać Twoje dane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, w której aktualnie bierzesz udział.

 

Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe przekazujemy:

  • naszym pracownikom lub współpracownikom biorącym udział w procesie rekrutacji,
  • podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie: dostawcom usług związanych z obsługą i utrzymaniem naszego serwera poczty elektronicznej,
  • innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 

Konsekwencja niepodania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Doradcy tenisowej przygody