Program partnerski - formularz zgłoszeniowy

imię i nazwisko osoby zgłaszającej: *
jestem / reprezentuję: *
czy podmiot prowadzi działalność gosp.?: *
pełna nazwa firmy: *
adres: *
nip: *
Firma wystawia: *
imię i nazwisko: *
adres zamieszkania: *
PESEL: *
nr rachunku bankowego: *
nazwa banku: *
Adres korespodencyjny jeśli inny niż wskazany wyżej:
Pełna nazwa: *

Pełna nazwa handlowa (marka) organizacji (szkoły tenisa, klubu tenisowego)
logo organizacji w formacie jpg:
wgraj plik
Adres strony www:
Osoba do kontaktu jeśli inna niż zgłaszająca:
Telefon kontaktowy: *
Adres e-mail: *
Twoje unikalne hasło: *

będzie to hasło podawane przez Twoich klientów podczas rezerwacji, sugerowane hasło to imię i nazwisko trenera, lub marka/nazwa handlowa szkoły tenisa lub kortów tenisowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz 883. *
Zapoznałem się z regulaminem programu partnerskiego i w pełni go akceptuję. *