Tenis Travel - biuro turystyki tenisowej

Animatorka - asystent rezydenta na wczasach tenisowych

REKRUTACJA: Animatorka - asystent rezydenta na wczasach tenisowych

"; while(list(,$pole) = each($pola)) { list($typ,$nazwa,$label) = $pole; $tresc .= ""; if($typ == "header") { $tresc .= ""; } elseif($typ != "submit") $tresc .= ""; switch($typ) { case "text": case "textarea": $tresc .= ""; break; case "select": $tresc .= ""; break; case "checkbox": if($values[$nazwa] == 1) $val = "TAK"; else $val = "nie"; if(isset($dodatkowe[$nazwa])) $val .= "
".$values[$dodatkowe[$nazwa][1]]; $tresc .= ""; break; case "file": if($_FILES[$nazwa]['error'] == 4) $tresc .= ""; else $tresc .= ""; break; } $tresc .= ""; } $tresc .= "
"; if($label != "small") $tresc .= "".$nazwa.""; else $tresc .= "".$nazwa.""; $tresc .= "".$label."".nl2br($values[$nazwa])."".$select_values[$nazwa][$values[$nazwa]]."".$val."nie przesłanow załączniku
"; $mail = new Rmail(); $mail->setFrom("automat@obozytenisowe.pl"); $mail->setSubject("REKRUTACJA: Animatorka - asystent rezydenta na wczasach tenisowych"); $mail->setHTML($tresc); if($_FILES['foto1']['error'] != 4) { rename($_FILES['foto1']['tmp_name'],"Rmail/".$_FILES['foto1']['name']); $mail->addAttachment(new fileAttachment("Rmail/".$_FILES['foto1']['name'])); unlink("Rmail/".$_FILES['foto1']['name']); } if($_FILES['foto2']['error'] != 4) { rename($_FILES['foto2']['tmp_name'],"Rmail/".$_FILES['foto2']['name']); $mail->addAttachment(new fileAttachment("Rmail/".$_FILES['foto2']['name'])); unlink("Rmail/".$_FILES['foto2']['name']); } $result = $mail->send(array("kadra@obozytenisowe.pl")); $mail_kopia = $mail; $mail_kopia -> setHTML("Dziękujemy za aplikację, zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Poniżej znajduje się kopia przesłanych danych.

Pozdrawiamy,
Tenis Travel - Biuro Turystyki Tenisowej

".$tresc); if(var_export($result,true) == "false") $bledy[] = "formularz"; else $mail_kopia->send(array($_POST['email'])); } if(count($bledy)>0) { echo "
"; echo "

Formularz nie został przesłany."; if(in_array("formularz",$bledy)) echo "
Wystąpił problem po stronie serwera. Proszę spróbować ponownie."; else { echo "
Proszę wypełnić prawidłowo wszystkie wymagane pola."; if(in_array("foto",$bledy)) echo "
Pliki muszą być w formacie JPG lub PDF."; } echo "

"; echo "
"; } else { file_put_contents("Rmail/form_save/animatorki_".date("Y-m-d_h.i.s").".txt",print_r($_POST,true)); echo "
Dziękujemy za przesłanie formularza

Na Twój adres mailowy została wysłana kopia formularza. Dziękujemy za aplikację, zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

  • telefonicznie: (91) 886 93 96
  • drogą elektroniczną: kadra@obozytenisowe.pl.
"; } } if(!$_POST || count($bledy) > 0) { reset($pola); while($pole = array_shift($pola)) { list($typ,$nazwa,$label) = $pole; if($typ == "header") { echo "
".$nazwa."
"; continue; } echo "
"; echo "
"; if($typ != "checkbox" && $typ != "submit") { if(in_array($nazwa,$bledy)) echo "".$label.":"; else echo $label.":"; if(in_array($nazwa,$wymagane)) echo " *"; } elseif($typ == "checkbox") { echo ""; } echo "
"; echo "
"; switch($typ) { case "text": echo ""; break; case "textarea": echo ""; break; case "select": echo ""; break; case "file": echo " wgraj plik"; break; case "checkbox": case "checkbox-long": echo "
"; if(in_array($nazwa,$bledy)) echo "".$label.""; else echo $label; if(in_array($nazwa,$wymagane)) echo " *"; if(isset($dodatkowe[$nazwa])) echo " "; echo "
"; break; case "submit": echo ""; break; } if(isset($disclaimer[$nazwa])) echo "
".$disclaimer[$nazwa]; echo "
"; echo "
"; } ?>
Tenis Travel - biuro turystyki tenisowej